środa, 21 lipca 2010

Fake entry phone

Materiał: karton 2mm, folia, odpady metalowe
Made of: cardboard 2mm, foil, metal waste

Przemysław Adamski, Gdańsk, 2002

poniedziałek, 5 lipca 2010

Fake chair

Przemysław Adamski, Gdańsk [DS ASP], 2002Wspomaganie rzeczywistości

Sformułowanie to mieści w sobie ogół ingerencji w przestrzeń dokonywanych z różną intensywnością w ciągu ostatniej dekady. Z uwagi na często improwizowany charakter tych działań oraz z powodu słabo rozwiniętej fotografii cyfrowej w pionierskim okresie naszej działalności dokumentacja "wspomagania rzeczywistości" jest niestety szczątkowa.

Główni twórcy "wspomagania rzeczywistości": Przemysław Adamski, Wojciech Juchniewicz, Grzegorz Mańko, Tomasz Pawluczuk, Maciej Wysocki.

Support of the reality.
This phrase defines all interventions into surroundings that take place with diverse intensity for the last decade. Considering improvised character of most of this actions and weakly developed digital photography in pioneer period of our activity the documentation of "Support Of The Reality" is rather residual and it's strict chronology is hard to reconstruct.

Main creators: Przemysław Adamski, Wojciech Juchniewicz, Grzegorz Mańko, Tomasz Pawluczuk, Maciej Wysocki.