czwartek, 7 lipca 2011

"A Church"

"Kościół"
Zmodyfikowana sygnalizacja świetlna.
Praca prezentowana w tzw. Małej Zbrojowni w Gdańsku na wystawie, w trakcie której uległa przypadkowemu zniszczeniu.

"A Church"
Modified traffic lights.
Work presented in so called Small Armory in Gdansk on an exhibition, during which it was accidentally destroyed.


Przemysław Adamski - 2002