niedziela, 22 sierpnia 2010

Jan Ulpa

Fałszywy grób - interwencja w zastaną konstrukcję.
Materiał: karton, farba
Fake grave - intervention into found construction.
Material: cardboard, paint


Przemysław Adamski / Tomasz Pawluczuk, Chmielno 2006