poniedziałek, 11 października 2010

Keep clean conscience!

Zachowaj czystość (sumienia) - ingerencja w zastaną przestrzeń. Szablon na klapie śmietnika.
Keep clean (conscience) - interference with a found space. Stencil printed at the refuse heap lid.

Przemysław Adamski, Łomża - October 2006